วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ


เครื่องสแกนลายนิ้วมือเก็บไว้ในรูปของภาพดิจิตอลนั้น สามารถทำได้รวดเร็ว สะดวกในการจัดเก็บ และทำให้การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของผู้สงสัย เพื่อเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่อยู่ในคลังข้อมูลนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกนำมาใช้ใหม่ๆ การเปรียบเทียบรอยนิ้วมือผู้ต้องสงสัย กับรอยนิ้วมือที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลหลายแสนหน้านั้น ใช้เวลา 1-2 นาทีเท่านั้น ซึ่งถ้าจะตรวจสอบโดยใช้ตาเปล่าจะใช้เวลาหลายวัน ส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบัน ถูกพัฒนาจนสามารถตรวจสอบลายนิ้วมือหลายล้านลายโดยใช้เวลาเพียง 1 นาทีเช่นกันเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนจะเข้าไปในสถานที่ที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย การตรวจลายนิ้วมือจะดีกว่าการใช้วิธีตรวจบัตรประจำตัว ซึ่งอาจปลอมแปลงกันได้ง่าย
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น