วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ


เครื่องสแกนลายนิ้วมือเก็บไว้ในรูปของภาพดิจิตอลนั้น สามารถทำได้รวดเร็ว สะดวกในการจัดเก็บ และทำให้การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของผู้สงสัย เพื่อเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่อยู่ในคลังข้อมูลนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกนำมาใช้ใหม่ๆ การเปรียบเทียบรอยนิ้วมือผู้ต้องสงสัย กับรอยนิ้วมือที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูลหลายแสนหน้านั้น ใช้เวลา 1-2 นาทีเท่านั้น ซึ่งถ้าจะตรวจสอบโดยใช้ตาเปล่าจะใช้เวลาหลายวัน ส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบัน ถูกพัฒนาจนสามารถตรวจสอบลายนิ้วมือหลายล้านลายโดยใช้เวลาเพียง 1 นาทีเช่นกันเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนจะเข้าไปในสถานที่ที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย การตรวจลายนิ้วมือจะดีกว่าการใช้วิธีตรวจบัตรประจำตัว ซึ่งอาจปลอมแปลงกันได้ง่าย
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

เครื่องฉายภาพ


วิดีโอโปรเจกต์เตอร์ (อังกฤษ: video projector) เป็นเครื่องฉายภาพจากสัญญานวิดีโอ ผ่านระบบเลนส์ไปยังฉากรับภาพ โดยใช้ไฟที่สว่างและจ้าในการฉายภาพ โดยเครื่องโปรเจกต์เตอร์รุ่นใหม่ สามารถแก้ไข ส่วนโค้งเว้า ความคมชัด ส่วนประกอบของภาพ และ อื่นๆ ด้วยการปรับโดยผู้ใช้เอง วิดีโอโปรเจกต์เตอร์ ถุกใช้อย่างกว้างขวางในการนำเสนองานในห้องประชุม ห้องเรียน หรือ แม้แต่ ใช้เป็น โฮมเทียเตอร์ โปรเจกต์เตอร์ จึงกลายเป็นที่นิยมและถูกใช้อย่างกว้างขวาง เครื่องโปรเจกต์เตอร์ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ใช้ 3 ชนิด คือ เครื่องฉายภาพแบบซีอาร์ที โปรเจกต์เตอร์ชนิด CRT (CRT projecter) ใช้ หลอดลำแสงแคโธด จะมีสามหลอดสี คือ สีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง โดยหลอดสีทั้งสามสามารถเลื่อนเพื่อปรับองศาของภาพให้ถูกต้องได้ โปรเจกต์เตอร์ชนิดนี้เป็นชนิดที่เก่าแก่ที่สุด ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษามาก แต่ดูไม่สวยงามเพราะเครื่องฉายมีขนาดใหญ่ แต่มีข้อดีคือสามารถฉายภาพให้เป็นภาพขนาดใหญ่ในราคาที่ถูกกว่า โปรเจกต์เตอร์ชนิดฉายแสงผ่านแผ่นแอลซีดี (LCD projector) เป็นโปรเจกต์เตอร์ที่มีระบบกลไกข้างในที่ไม่ซับซ้อน ทำให้เป็นโปรเจกต์เตอร์ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง เพราะราคาถูก โปรเจกต์เตอร์ชนิดนี้มีปัญหาด้านการมองเรียกว่า screen door effect หรือ pixilation effect ซึ่งเราจะมองเห็นภาพเป็น จุด เป็นเหลี่ยมขนาดเล็ก และหลอดไฟมีราคาสูง การฉายภาพบนโปรเจกต์เตอร์ชนิดแอลซีดี ใช้หลอดไฟชนิดเมทัลฮาไลด์ ส่งแสงไปยังปริซึมเพื่อกระจายแสงไปยังแผงซิลิคอนสามสี คือ แดง เขียว น้ำเงิน เพื่อส่งภาพเป็นสัญญาณวิดีโอ เมื่อแสงผ่านแผงซิลิคอนนี้แล้ว แต่ละพิกเซลจะเปิดออกหรือปิดลง เพื่อให้ภาพ ทั้งระดับสีและการไล่สีตามที่ต้องการ สาเหตุที่เราใช้ หลอดเมทัลฮาไลด์เพราะสามารถให้อุณหภูมิของสีและระดับสีที่ถูกต้องที่สุด ทั้งยังสามารถให้ความสว่างของแสงสูงในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้ โปรเจกต์เตอร์แอลซีดีรุ่นปัจจุบัน จะมีความสว่างประมาณ 2000-4000 ลูเมน โปรเจกต์เตอร์ชนิด DLP (DLP projecter) ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Digital Light Processor ของ Texas Instrument มีตัวกำเนิดแสงที่เล็กมากเรียกว่า Digital Micromirror Device (DMDs) โปรเจกต์เตอร์ชนิดนี้ทำงานโดยปรกติจะใช้ DMD 2 ตัวจะใช้จานหมุนติดกระจกเพื่อสร้างสี ปัญหาของโปรเจกต์เตอร์ชนิดนี้คือ Rainbow effect คือผู้ที่ดูภาพที่ฉายไปสีขาว เป็นสีรุ้ง แต่สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ระบบใหม่ซึ่งใช้ DMD 3 ตัว ความเร็วในการหมุนของจานหมุนติดกระจกที่สูงขึ้น และสามารถให้สีหลักได้อย่างถูกต้อง
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html