วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (อังกฤษ: desktop computer) หมายถึง คอมผิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะ ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานทั่วไป เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น